פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Pre-Sales

Questions from Prospective Customers

 Billing

Client Billing Issues Only Please

 General Administration

Questions about MerchantMoms Site Administration

 Mals Ecommerce

Questions Regarding Shipping, Mal's, Paypal...

 SEO

Questions about sitemaps, google, etc

 Hosting: Cpanel, Email

Hosting question regarding cpanel, email, etc

 Domains

Questions regarding your domain registration or transfer

 CS-Cart

Questions or information on the new CS-Cart

 Other Questions

WordPress, etc